Žiacka knižka

Prihlasovacie meno:
Heslo:

Oznamy


OZNAMUJEME VÁM, ŽE OD 1.10.2015 SA PLATÍ ŠKOLNÉ NA NOVÉ ČÍSLO ÚČTU, KTORÉ JE V TVARE:
IBAN:  SK26 0200 0000 0035 6945 1651

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA
  10.10.2016 (pondelok) o 17,00 hod.
  16.1.2017 (pondelok) o 17,00 hod.
  10.4.2017 (pondelok) o 17,00 hod.
  12.6.2017 (pondelok) o 17,00 hod.

KLASIFIKAČNÉ PEDAGOGICKÉ PORADY
  14.11.2016 (pondelok) - štvrťročná klasifikačná pedagogická rada
  26.1.2017 (štvrtok) - polročná klasifikačná pedagogická rada
  24.4.2017 (pondelok) - trištvrteročná klasifikačná pedagogická rada - 1.,2.a 3.ročník, koncoročná klasifikačná porada 4. ročník a II. PMŠ
  4.5. 2017 (štvrtok) - koncoročná klasifikačná pedagogická rada IV. ročníka a II. ročníka PMŠ
  26.6.2017 (pondelok) - koncoročná klasifikačná pedagogická rada - 1.,2.a 3.ročník a I.PMŠ

PRÁZDNINY
  5.9.2016 – začiatok šk. roku 2016/2017
  28.10. – 31.10.2016 jesenné
  23.12. – 7.1.2017 vianočné
  3.2.2017 – polročné
  20.2. – 24.2.2017 jarné
  13.4. – 18.4.2017 veľkonočné
  3.7. – 31.8.2017 letné

Vnútorný poriadok školy

  V rámci zapojenia sa do projektu Zelená škola sa sprísnila kontrola fajčenia v školskom areáli, za čo budú žiaci výchovne postihovaní vo forme zníženej známky zo správania.